New Posts

6/recent/ticker-posts

विद्यालय तहको विशिष्टीकरण तालिकाहरू (GRID) PDF

विद्यालय तहको विशिष्टीकरण तालिकाहरू (GRID) PDF फर्मेटमा डाउनलोड गर्न तलको लिङ्कहरूमा क्लिक गर्नुहोस ।

१. आधारभूत तह कक्षा -५ को विशिस्टीकरण तालिका (Specification Grid) नमूना प्रस्न एबम उत्तर कुन्जिकासहित-कक्षा -५-http://202.45.146.138/elibrary/?r=1026
२.आधारभूत तह उतीर्ण परीक्षा विशिस्टीकरण तालिका (Specification Grid) नमूना प्रस्न एवं उतारकुंजीका सहित-कक्षा - आधारभूत तह (१-८)-http://202.45.146.138/elibrary/?r=536
३.विशिश्टिकरण तालिका २०७८ (नमुनाप्रश्न सहित)-कक्षा-६-कक्षा -६-http://202.45.146.138/elibrary/?r=9921
४.माध्यमिक शिक्षा परीक्षा विशिस्टीकरण तालिका (Specification Grid) कक्षा १० -कक्षा -१० (अनिवार्य विषयहरू )-http://202.45.146.138/elibrary/?r=906
५.कक्षा १०को पाठ्यक्रममा आधारित माध्यमिक परिमार्जित माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम (इच्छाधीन) अनुसार तयार गरिएको विशिस्टीकरण तालिका
-कक्षा -१० (इच्छाधीन विषयहरू )-http://202.45.146.138/elibrary/?r=2442
६. माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ११) को पाठ्यक्रममा आधारित विशिस्टीकरण तालिका
कक्षा -११ (अनिवार्य विषयहरू )-http://202.45.146.138/elibrary/?r=9458
७.माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ११) को पाठ्यक्रममा आधारित इच्छाधीन विषय विशिस्टीकरण तालिका -कक्षा -११ (इच्छाधीन विषयहरू )-http://202.45.146.138/elibrary/?r=9657
८. माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२) को पाठ्यक्रममा आधारित विशिस्टीकरण तालिका
कक्षा -१२ (अनिवार्य विषयहरू )-http://202.45.146.138/elibrary/?r=9923
९.माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२) को पाठ्यक्रममा आधारित विशिस्टीकरण तालिका इच्छाधीन बिषयहरू -कक्षा -१२ (इच्छाधीन विषयहरू)-http://202.45.146.138/elibrary/?r=9954Post a Comment

0 Comments